Chystáte se na dovolenou a mrzí vás, že přijdete o své oblíbené televizní pořady? Hloupost, vezměte si televizi s sebou! Ať už jedete kamkoliv – na Mácháč, na Pálavu, do Chorvatska, Itálie, Španělska nebo Řecka – stačí mít chytré zařízení s internetovým připojením a televizi máte jako doma.

My Vám totiž zdarma na zkoušku zprovozníme službu DIGI2GO. Co pro to musíte udělat? Vyplňte své kontaktní údaje, souhlaste s podmínkami a je to!

Za fotku z dovolené Vám dáme doplňkový programový balíček dle Vaší volby na 1 měsíc zdarma nebo jiný pěkný dárek.

Chci DIGI2GO na zkoušku

Chci odměnu za fotku

Jak získám odměnu?

1

Vyfoťte se na dovolené při sledování DIGI TV.

2

Nahrajte fotku na tento web nebo ji zveřejněte na svém instagramovém účtu s hashtagem #dovolenasdigi.

3

A čekejte na svou odměnu. Získá ji každý fotograf. Stávající zákazníci dostanou doplňkový programový balíček dle vlastní volby na 1 měsíc zdarma a ti, co už ho mají, čeká jiný dárek. Nejste zákazníkem DIGI TV? Nevadí, i Vy od nás dostanete pěkný dárek nebo při objednání DIGI TV hned na začátek naši nejširší programovou nabídku na 3 měsíce zdarma. Hračka, nemyslíte?

Souhlas:

„Účastí v akci DIGI2GO na zkoušku beru na vědomí a souhlasím s tím, že DCZ je oprávněna mě do jednoho (1) měsíce po uplynutí období poskytování DIGI2GO na zkoušku kontaktovat prostřednictvím sdělených kontaktních údajů za účelem ověření spokojenosti se Službou a zájmu o další pokračování v odběru Služby.

Tento souhlas jste oprávněn kdykoliv odvolat. Bližší informace o našich zásadách ochrany a zpracování osobních údajů a vašich právech naleznete zde: https://cz.digi.tv/prohlaseni-oochrane-osobnich-udaju/.“ Pokud s tímto postupem nesouhlasíte, máte možnost si místo DIGI2GO na zkoušku pořídit přímo placenou službu DIGI2GO. Bližší informace o veškerých možnostech digitální televize DIGI TV naleznete na www.novadigitv.cz nebo prostřednictvím informační linky Zákaznického centra na telefonním čísle 533 427 533 (cena volání podle tarifu vašeho operátora).

Souhlas s marketingem:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.“

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři za účelem informování o výhodných nabídkách, produktech a službách DIGI CZ s.r.o., a to po dobu jednoho roku ode dne udělení tohoto souhlasu.

Tento souhlas nám poskytujete dobrovolně a jste oprávněn jej kdykoliv odvolat. Bližší informace o našich zásadách ochrany a zpracování osobních údajů a vašich právech naleznete zde: https://cz.digi.tv/prohlaseni-oochrane-osobnich-udaju/.

Souhlas s podmínkami poskytnutí DIGI2GO na zkoušku

Souhlas s podmínkami poskytnutí DIGI2GO na zkoušku

Podmínky akce DIGI2GO na zkoušku

 1. Vyplněním a odesláním registračního formuláře se zapojujete do akce „DIGI2GO na zkoušku“ (dále jen „Akce“) společnosti DIGI CZ s.r.o., IČ: 046 68 529, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 (dále jen „DCZ“).
 2. Akce probíhá v období od 9. 7. 2018 do odvolání ze strany DCZ.
 3. Účastníkem se může stát pouze plně svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky.
 4. V rámci Akce vám DCZ nabízí zdarma demo přístup ke službě internetové televize DIGI2GO (dále jen „Služba“) na období čtrnáct (14) dnů zdarma (dále jen „Období“). Období počíná běžet dnem, kdy vám budou zaslány přístupové údaje ke Službě na uvedenou emailovou adresu. Přístupové údaje jste povinen/povinna chránit před zneužitím. Po uplynutí Období se Služba automaticky deaktivuje. Za využití Služby po dobu trvání Akce vám nebudou ze strany DCZ účtovány žádné poplatky.
 5. Po dobu trvání Období vám bude umožněno přijímat balíček MAXI až na čtyřech (4) Mobilních zařízeních (tablet, mobilní telefon, PC).
 6. Podmínkou využití Služby je dostatečně rychlé datové připojení a kompatibilní Mobilní zařízení (s operačním systémem Android nebo iOS a potřebnými aktualizacemi). Upozorňujeme, že při užívání Služby dochází ke stahování většího množství dat. Cena za poskytnuté data závisí od vašeho smluvního vztahu s poskytovatelem internetového připojení. Za vaše datové připojení, objem stahovaných dat ani Mobilní zařízení nenese DCZ žádnou odpovědnost.
 7. Ke Službě po dobu trvání Období nelze přiobjednat žádné další doplňkové balíčky či služby.
 8. DCZ si vyhrazuje právo odmítnout žádost o účast v Akci a DIGI2GO na zkoušku neposkytnout, nebo účast v akci zrušit, a to zejména:
  1. z důvodu vyčerpání dedikované kapacity demo přístupů ke Službě;
  2. z důvodu ukončení Akce;
  3. v případě podezření ze zneužití Služby;
 9. K akceptaci vaši žádosti o účast v akci dochází až zasláním přihlašovacích údajů potřebných k využití Služby na vámi zadanou e-mailovou adresu. Přihlašovací údaje vám budou poskytnuty do 3 dnů ode dne řádného vyplnění a potvrzení formuláře. Na poskytnutí Služby DIGI2GO na zkoušku není právní nárok.
 10. Na Službu DIGI2GO na zkoušku se přiměřeně použijí ustanovení Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen „Všeobecné podmínky“).
 11. DCZ neodpovídá za obsah vysílání šířeného prostřednictvím Služby.
 12. Službu se zavazujete nevyužívat pro komerční účely či jiné obchodní aktivity.
 13. Berete na vědomí, že nejste oprávněn/a sdělovat vysílání veřejnosti, zabezpečit ani umožnit opakovaný přenos vysílání prostřednictvím sítí elektronických komunikací, internetu či jiných veřejných a neveřejných sítí, společných televizních antén, kabelových rozvodů apod.
 14. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s  ujednáními čl. 17 Všeobecných podmínek. Bližší informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou dostupné na: https://cz.digi.tv/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/.

Podmínky akce „Dovolená s DIGI“

Úvodní ujednání

 1. Pořadatelem akce „Dovolená s DIGI“ (dále jen „Akce“) je DIGI CZ s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha, IČ: 046 68 529, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261099 (dále jen „DCZ“).
 2. Akce probíhá v období od 9. 7. 2018 do odvolání ze strany DCZ.
 3. Účastníkem se může stát pouze plně svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Může se jednat o zákazníka DCZ nebo i osobu, která není zákazníkem DCZ (dále jen „Účastník“).

Účast v Akci

 1. Účastník se může zapojit do Akce dvěma způsoby:
  1. zaregistruje se prostřednictvím registračního formuláře na webové stránce https://dovolena.novadigitv.cz, kde vloží vybranou fotografii z dovolené splňující specifikace Akce, udělí souhlas s podmínkami Akce a využitím fotografie podle těchto podmínek, nebo
  2. zveřejní fotografii splňující specifikace Akce prostřednictvím svého soukromého profilu na Instagramu a použije hashtag #dovolenasdigi. Následně bude kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy na síti Instagram a předá DCZ své kontaktní údaje (v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa v ČR, e-mailová adresa a v případě zákazníka DCZ číslo smlouvy) za účelem ověření splnění podmínek účasti v Akci a předání Odměny.
 2. Účast v Akci je dobrovolná. V případě, že má Účastník zájem o doplňkové balíčky DCZ nebo balíček MAXI a nesouhlasí s podmínkami této Akce, má možnost využít standardní nabídku placené internetové televize DIGI2GO, v případě stávajícího zákazníka má možnost rozšířit svou programovou nabídku o další placené balíčky.

Odměna

 1. Odměnou se rozumí:
  1. v případě stávajícího zákazníka DCZ doplňkový programový balíček DIGI TV podle vlastní volby na jeden měsíc zdarma, případně jiný dárek (drobný reklamní předmět, např. tričko, hrneček apod.);
  2. Účastník, který není zákazníkem DCZ, dostane od DCZ dárek (drobný reklamní předmět, např. tričko, hrneček apod.), případně, bude-li mít zájem o pořízení placení služby DIGI TV, dostane při jejím objednání balíček MAXI na tři měsíce zdarma.

(dále jen „Odměna“)

Osobní údaje a využití fotografie

 1. Osobní údaje Účastníka zpracovává DCZ za účelem realizace, vyhodnocení Akce a předání Odměny.
 2. V rámci Akce dochází k využití fotografie Účastníka (zveřejněné Uživatelem prostřednictvím instagramovém profilu Uživatele nebo zveřejněním nahrané fotografie společností DCZ) za účelem propagace DCZ a internetové televize DIGI2GO. Nahráním fotografie dává Účastník svůj souhlas s jejím zveřejněním na stránce https://dovolena.novadigitv.cz, případně na oficiálním profilu DCZ na Facebooku či Instagramu, a to po dobu maximálně šesti (6) měsíců ode dne jejího předání DCZ. Po uplynutí této doby bude fotografie odstraněna z webové stránky či sociálních sítí a veškerých úložišť DCZ.
 3. Účastí v Akci Účastník souhlasí s využitím fotografie pro stanovené účely a prohlašuje, že o tomto postupu informoval všechny osoby vyobrazené na fotografii a obstaral jejich souhlas. 
 4. Vůči užití osobních údajů pro marketingové účely je Účastník nebo jakákoliv jiná osoba, jejíž práva jsou dotčeny, oprávněn kdykoliv uplatnit námitku.
 5. Účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům. V případě, že by se Účastník domníval, že DCZ provádí zpracování osobních údajů v rozporou příslušnými právními předpisy, je oprávněn požádat DCZ o vysvětlení a/nebo požadovat, aby DCZ závadný stav odstranila. Práva Účastníka ve vztahu k jeho osobním údajům a způsoby jejich uplatnění blíže vyplývají z Prohlášení o ochraně osobních údajů dostupném prostřednictvím odkazu: https://cz.digi.tv/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/.

Vyplňte údaje, pošlete fotografii na téma Dovolená s DIGI a my Vás odměníme: